Válka rakousko-pruská roku 1866

Položku si vyberte kliknutím myšátka na ikonku!

Politické aspekty války v roce 1866
Jižní bojiště
Německé bojiště
Námořní bojiště
Severní bojiště
Důsledky války v roce 1866
Obrázková galerie