Jan Josef Václav Radecký z Radče

1766-1858

Obrazy ze života vojevůdcova


"Nám Radecký neumřel.
Dějiny mu,co osvoboditeli vlasti,přiřknuly cenu nesmrtelnosti;
potomkům ale uložily na srdce povinnost,zdokonaliti se ve vlastnostech,
kde se nám ukazuje velikým a mocným:
Každý dle svých sil a v sobě vykázaném oboru činnosti."

K.Duncker

Polní tažení ve Vlaších 1848/49

Životopis Radeckého v datech

Z Radeckého spisů ˙