Rakouský orel ať vzhůru léta,
do nepřítele když zhoubu metá.
Ve válce i radách po doby všecky,
ať nechybí říši rek Radecký.

Adéla ze Stolterfothu

Polní tažení ve Vlaších roku 1848/49


Poměry ve Vlašsku v první polovině XIX.století
Vzpoura v Miláně a ústup rakouské armády do Verony
Bitvy u Goita,Pastregna a Santa Lucie
Bitvy u Curtatone a Vicenzy
Bitva u Custozzy
Návrat rakouské armády do Milána,uzavření příměří
Poměry v Rakousku a Vlašsku na přelomu let 1848/1849
Vypovězení příměří,bitva u Mortary
Vítězství c.& k.armády u Novary,uzavření míru

DOMŮ

DOMŮ

˙